Privacyverklaring

 

Wij hechten een groot belang aan de privacy van de bezoekers van onze website en uiteraard de privacy van onze klanten.

Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, hoe wij dat doen en met welk doel.

  1. Doeleinden van verwerking

Op onze website kunt u diensten bestellen. Wij verwerken de persoonsgegevens die u via onze website invult uitsluitend ten behoeve van de afhandeling van uw bestelling en de levering van de bestelde diensten. Omdat wij uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van uw bestellingen verwerken, zijn wij vrijgesteld van melding bij het College bescherming persoonsgegevens.

  1. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens die wij bewaren. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) om te voorkomen dat de persoonsgegevens die u op onze website invult, onderschept kunnen worden door onbevoegden. Uw creditcardgegevens, indien u creditcard als betaalmiddel gebruikt op onze website, worden met inachtneming van de PCI-beveiligingsstandaarden uitsluitend gebruikt om uw betalingen te verwerken.

  1. Verstrekking aan derden

Wij verstrekken de persoonsgegevens die u op de website heeft ingevuld niet aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of voor zover verstrekking echt noodzakelijk is om de Diensten te kunnen leveren. Als wij op grond van de wet verplicht zijn om uw gegevens af te staan, zullen wij uiteraard ook onze verplichting nakomen. Wij zullen u daar dan zo snel mogelijk van op de hoogte stellen, behalve als wij dat op grond van de wet niet mogen. Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden.

 

4. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Als u niet wilt dat via Google Analytics gegevens worden verzameld over uw klikgedrag, kunt u via de opt-out optie van Google daarvoor zorgen. Wij koppelen de gegevens die via Google Analytics worden verzameld niet aan de persoonsgegevens die op de website worden ingevuld.

  1. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  1. Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.